AVpahrm предлага услуги свързани с Медицински изделия

 Всички дейности, свързани с маркетирането на Медицински изделия – уведомяване, регистрация, етикетиране, листовки и т.н. към ИАЛ;

2. Подкрепа за „СЕ“ маркиране, осигуряване на Нотифициращ орган (Notified body);

3. Дейности по проследяване на безопасността на Медицинските изделия.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*