Услуги свързани с Медицински изделия

  • 1. Всички дейности, свързани с маркетирането на Медицински изделия - уведомяване, регистрация, етикетиране, листовки и т.н. към ИАЛ;
  • 2. Подкрепа за "СЕ" маркиране, осигуряване на Нотифициращ орган (Notified body);
  • 3. Дейности по проследяване на безопасността на Медицинските изделия.

Можем също да осигурим местно представителство и съдействие за маркетирането на Козметични продукти:

  • 1. Отговорно лице
  • 2. Създаване на Досие за козметични продукти
  • 3. Доклад за Оценка на безопасността на козметичния продукт
  • 4. Нотификация за козметика
  • 5. Етикетиране на козметичните продукти
  • 6. Cosmetovigilance

Хранителни добавки – Попълване на необходимите документи за известяване, етикетиране на хранителни добавки и др.