Ценообразуване и реимбурсиране на лекарствените продукти

  • 1. Съвети относно местните особености по въпросите по ценообразуване и реимбурсиране и професионална консултация относно проблеми, които могат да възникнат както от националните, така и от външни референтни системи;
  • 2. Изготвяне на заявления за одобрение на цени и приложения за позитивния списък с лекарства; попълване на декларации;
  • 3. Превод на цялата свързана документация;
  • 4. Разработване на фармако-икономически анализ и Оценка на здравните технологии;
  • 5. Навременни последващи действия и комуникация с експерти и административна подкрепа на всички нива.